užovka obojková

Užovka Obojková

Užovka obojková: Tajemný had s fascinujícími schopnostmi

Úvod do problematiky užovky obojkové Užovka obojková (Natrix natrix) je druh hada, který se vyskytuje v různých přírodních prostředích Evropy, včetně České republiky. Tento druh hada je poměrně běžný a často se setkáváme s ním při pobytu u vodních toků. Užovka obojková má charakteristickou krční kresbu, která...