ZOO Dvůr Králové: Pomoc zvířatům skrze charitativní organizaci

Zoo Dvur Kralove Pomoc

Historie Zoo Dvůr Králové a její role v ochraně ohrožených druhů.

Zoo Dvůr Králové se nachází v Královéhradeckém kraji a byla založena v roce 1946. Od svých počátků se zaměřuje na chov ohrožených druhů zvířat a jejich ochranu. Zoo je známá svými úspěchy v reprodukci vzácných druhů, jako jsou nosorožci černí a bílí nebo orangutani. Díky moderním technologiím a vzdělávacím programům přispívá k zachování biodiverzity a osvětě veřejnosti o důležitosti ochrany ohrožených živočišných druhů.

Projekty a programy charitativní organizace zaměřené na ochranu zvířat.

Zoo Dvůr Králové se zaměřuje na ochranu zvířat prostřednictvím své charitativní organizace. Mezi hlavní projekty a programy patří "Save the Rhino", který se snaží zachránit nosorožce před vyhynutím. Dalším důležitým programem je "African Parks", který podporuje ochranu ohrožených druhů zvířat v afrických národních parcích. Díky těmto iniciativám Zoo Dvůr Králové aktivně bojuje proti pytlákům a ničení přirozeného prostředí zvířat.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi a významné úspěchy v ochraně biodiverzity.

ZOO Dvůr Králové úzce spolupracuje s mezinárodními organizacemi jako je například IUCN (Mezinárodní svaz ochrany přírody) a EAZA (Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií). Díky této spolupráci se podařilo úspěšně zachránit ohrožené druhy zvířat, jako je například nosorožec bílý. Zoo se také zapojuje do projektů na ochranu biodiverzity v rámci Evropy i Afriky. Jedním z významných úspěchů bylo například založení rezervace pro nosorožce v Ugandě, kde se podařilo reintrodukovat několik jedinců do volné přírody.

Jak můžete přispět a podpořit práci Zoo Dvůr Králové ve prospěch zvířat.

Návštěvníci Zoo Dvůr Králové mohou přispět k ochraně zvířat tím, že se stanou adoptivními rodiči. Tato forma podpory umožňuje přispět finančně na péči o konkrétního zástupce ohroženého druhu. Další možností je zapojit se do dobrovolnických programů nebo darovat prostředky na projekty ochrany biodiverzity. Podpora ve formě nákupu vstupenek či suvenýrů rovněž přispívá k financování důležitých aktivit zaměřených na zachování ohrožených druhů zvířat.

Publikováno: 24. 02. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Jiřina Veverková

Tagy: zoo dvur kralove pomoc | charitativní organizace