Skokan hnědý: Tajemný živočich, který vás okouzlí svým skokem

Skokan Hnědý

Popis druhu skokan hnědý

Skokan hnědý je druh žáby z čeledi skokanovitých. Dorůstá délky až 10 cm a vyznačuje se hnědou barvou s tmavšími skvrnami. Tento druh žije především u stojatých vod, jako jsou rybníky, tůně nebo bažiny. Skokani hnědí jsou velmi hbití a dokáží skočit až o 3 metry dál. V období rozmnožování se samec ozývá charakteristickým kvákáním, které slouží k přilákání samice. V České republice je skokan hnědý běžným druhem a patří mezi chráněné živočichy.

Rozšíření skokana hnědého v přírodě

Skokan hnědý je jedním z nejrozšířenějších druhů žab v České republice. Jeho přítomnost můžeme najít na celém území země, a to v různorodých biotopech jako jsou například rybníky, bažiny, lesy a louky.

V posledních letech se však stává skokan hnědý čím dál tím vzácnějším. To je způsobeno především ničením jeho přirozeného prostředí a nevhodnými metodami hospodaření s krajinou. Proto je důležité se zamyslet nad ochranou tohoto krásného druhu a rozšířit jeho přirozené prostředí.

Například vytvořením nových biotopů a ochranných pásem kolem stávajících lokalit by mohlo dojít k oživení populace skokana hnědého v české přírodě. Zároveň by se tak zajistilo zachování biodiverzity našeho území a ochrana ekosystémů.

Snažme se tedy společně podpořit ochranu skokana hnědého a jeho rozšíření v naší krásné české přírodě!

Potrava skokana hnědého

Potrava skokana hnědého

Skokan hnědý je druh žáby, který si oblíbil především vodní prostředí. Jeho potrava se skládá z různých bezobratlých živočichů, jako jsou hmyz, pavouci a slimáci. Skokani hnědí také rádi loví menší ryby a korýše.

Pro svou potravu skokani hnědí používají své dlouhé, lepkavé jazyky. Tyto jazyky jsou schopny se rychle vysunout a zachytit kořist bleskovým úderem. Skokan hnědý má navíc velmi dobrý zrak, který mu umožňuje lov na mnoha místech pod vodní hladinou.

Pokud chcete krmit skoky hnědé, můžete jim nabídnout různé druhy hmyzu nebo i speciální granule pro žabky, které obsahují veškeré potřebné živiny. Ale pozor - i když jsou skokani hnědí zajímavými a pohlednými zvířaty, není vhodné je chovat jako domácí mazlíčky.

Rozmnožování skokana hnědého

Rozmnožování skokana hnědého

Skokan hnědý, druh žáby z čeledi skokanovitých, má své specifické způsoby rozmnožování. V době páření se samec přichází k samici a snaží se ji přesvědčit o svých kvalitách. To dělá tím, že vybírá vhodné místo pro snesení jiker a následně ji nadzvedne na hřbet a začne ji "vozit" po místě hledajíc přitom vhodné místo pro snesení vajíček. Samice pak klade vajíčka do hnízd, která samci vytvořil. Po vylíhnutí larvy skákají do vody a začínají jejich další fáze růstu. Celý proces rozmnožování je fascinujícím pozorováním tohoto krásného tvora.

Ohrožení a ochrana skokana hnědého

Skokan hnědý, jedinečný druh žáby, který obývá mnoho evropských zemí, čelí dnes mnoha ohrožením. Mezi hlavní faktory patří ztráta přirozeného prostředí a fragmentace habitatů, znečištění vodních toků nebo invazivní druhy. Nicméně existuje řada opatření a projektů zaměřených na ochranu tohoto ohroženého druhu. Jednou z účinných aktivit je například vytváření nových biotopů pro skokana hnědého a realizace programů s cílem omezit negativní dopady lidské činnosti na jeho přirozené prostředí. Zabezpečení další existence tohoto krásného tvora je tedy naším společným úkolem a odpovědností.

Zajímavosti o skokanu hnědém

Skokan hnědý, nebo také Rana temporaria, je jedním z nejrozšířenějších a zároveň i nejznámějších druhů žab v Evropě. Tento druh žáby patří mezi nejvýraznější příklady evoluční adaptace na život ve vodním prostředí.

Zajímavostí o skokanu hnědém je, že jeho zbarvení se může v průběhu roku měnit podle okolního prostředí. V období páření jsou samci obvykle tmavší až černohnědé barvy s modrošedými skvrnami na hrudníku a končetinách. Samice jsou světlejší s hnědými skvrnami na hřbetu a bocích. V létě mají skokani hnědí spíše světlé odstíny, aby lépe schovávali před predátory.

Další zajímavou vlastností skokanů hnědých je jejich schopnost krmit se různorodou potravou. Kromě bezobratlých jako jsou hmyz, mouchy či pavouci konzumují i drobné obratlovce, např. koroptve, myši či ptáky.

Skokani hnědí dokážou také úžasným způsobem přežívat v zimním období. Během zimního spánku se do úrovně srdce a jater snižuje jejich metabolická aktivita, čímž šetří energii a snižují tak potřebu kyslíku.

Celkově jsou skokani hnědí fascinujícím druhem žab, který dokáže přizpůsobit své chování v závislosti na aktuálním prostředí, a to je jedna z hlavních příčin, proč jsou tito tvorové natolik důležitými součástmi ekosystémů.

Publikováno: 22. 04. 2023

Kategorie: zvířata

Autor: Lenka Novotná

Tagy: skokan hnědý | druh žáby