mynář

Mynář

Mynář - Tajemný strážce krásy a síly koní

Úvod Mynář - osoba, která má na starosti zdraví a pohodu koní. Jejich úkolem je nejen pečovat o jejich stravu, hygienu a ubytování, ale také sledovat jejich chování a včas odhalit případné zdravotní problémy. Mynáři jsou nezbytnou součástí týmu kolem koní a přispívají k tomu, aby se tyto vznešené zvířata mohla...