Krtek obecný: Tajemný hlodavec s neuvěřitelnými schopnostmi

Krtek Obecný

Popis druhu krtek obecný

Krtek obecný je drobný hlodavec, který se vyskytuje především v Evropě. Dorůstá délky přibližně 12-16 cm a váhy kolem 50-100 g. Má silné končetiny s drápy vhodnými pro hrabání a kopání. Jeho srst má tmavou barvu, často s bílým pruhem na hrdle. Krtek obecný je noční živočich, který se živí především hmyzem, ale také semeny rostlin a kořínky.

Tento druh krtečka je unikátní svou schopností rychlého pohybu pod zemí díky silně vyvinutému tělesnému stavbě a silnému svalstvu. Kromě toho má i velmi dobře vyvinuté smysly sluchu, dotyku a čichu, které mu umožňují orientovat se v prostoru pod zemí.

Krtek obecný se vyskytuje na různých typech půd od lesních porostů po zahradní plochy. I když může být škodlivý pro některé plodiny a zahrady, jeho vliv na ekosystém je velmi pozitivní díky jeho práci jako aerátora půdy či rozptylovače semen.

Výskyt a rozšíření

Výskyt a rozšíření krtka obecného

Krtci obecní jsou drobní hlodavci, kteří se vyskytují na velké části Evropy včetně České republiky. Tito malí tvorové žijí pod zemí a přenášejí se mezi jednotlivými teritorii pomocí podzemních chodeb. Jejich rozšíření je proto poměrně rychlé a často se stávají nechtěnými návštěvníky na zahradách nebo polích. Nicméně krtci obecně nepůsobí přímé škody na plodinách a mohou být užiteční jako kontrola hmyzu a jiných škůdců.

Vzhled a anatomie

Vzhled a anatomie krtečka obecného

Krtek obecný, známý také jako slepýš, je drobný hlodavec běžně vyskytující se na území Evropy a Asie. Tito tvorové mají charakteristickou šedohnědou srst s malýma očima a ušima schovanými pod kůží. Jejich tělo dosahuje délky kolem 15-20 cm a váhy zhruba 30-70 g.

Anatomie krtečka obecného je uzpůsobena pro život v podzemních norách, které si sami kopou. Mají silné přední nohy přizpůsobené k hrabání, zatímco zadní nohy jsou menší a slouží k pohybu v norách. Jejich tlapky jsou vybaveny drápy, což jim umožňuje rychle kopat a hrabat tunely do země. Jejich ocas je velmi krátký a skoro neviditelný.

Krtek obecný má také velice efektivní smysly, i když není vidět nijak dobře. Svůj život vedou díky čichu a sluchu, což je důležité pro komunikaci s ostatními jedinci této druhu. Dohlédnout se ale musí spoléhat na vibrace svých nohou či na pocit doteku.

Celkově je krtek obecný velmi dobře uzpůsobený pro život v podzemním prostředí, kde může najít dostatek potravy a ochranu před predátory.

Potrava a způsob života

Potrava a způsob života krteka obecného

Krtek obecný, neboli Talpa europaea, je druh hlodavce s podobnou velikostí jako hraboš nebo myš. Patří mezi zemní živočichy, kteří se živí převážně bezobratlými živočichy a hmyzem, ale také kořínky nebo oddenky rostlin.

Jeho způsob života je poměrně zajímavý a odlišuje se od ostatních hlodavců. Krtek totiž vytváří složitý systém chodeb pod zemí, ve kterých si staví hnízda a skladuje potravu. Tyto tunely jsou velmi pečlivě prohloubeny, aby chránily krteka před predátory jako jsou lišky nebo sovy.

Krtek si jedno hnízdo ale nestaví a pobývá v různých částech svého teritoria v závislosti na ročním období a dostupnosti potravy. Mimo jiné je také zajímavé, že přestože krtek nemá vidění nijak vyvinuté, dokáže efektivně lovit dle vibrací.

Celkově lze říct, že krtek obecný patří mezi zajímavé druhy hlodavců s unikátním způsobem života a potravy.

Rozmnožování a chování

Rozmnožování a chování krtek obecný

Krtek obecný (Talpa europaea) je drobný hlodavec, který se vyskytuje po celé Evropě. Jeho rozmnožování a chování jsou oblasti, které jsou pro mnoho lidí velmi zajímavé a fascinující.

V období páření se samci stávají velmi agresivními a bojují mezi sebou o samice. Krtečí samice rodí jednou za rok v průměru 3-5 mláďat, kteří se pak u matky uchylují do podzemních nor. Rodiče přitom poskytují svým potomkům veškerou péči.

Krtek obecný je velmi aktivní zvíře, které si vytváří složité podsystémy tunelů pod zemským povrchem. Mimo to také rád loví hmyz a plže, což mu pomáhá udržet svůj metabolismus na vyšší úrovni.

Vzhledem k tomu, že je krtek obecný aktivní i v noci, není snadné ho pozorovat. Proto jsou informace o jeho rozmnožování a chování cenné pro ty, kdo se snaží lépe porozumět tomuto zvířecímu druhu.

Vztah k člověku a význam v ekosystému

Krtek obecný je druh hlodavce, který má pro ekosystém velký význam. Jeho vztah k člověku se také nijak zvlášť nemůže přehlédnout. Na jednu stranu mnoho z nás krta považuje za škodce, protože dokáže velmi rychle a snadno poškodit trávníky a zahrady. Na druhou stranu ale právě díky svému podzemnímu tunelování dokáže krtek obecný pomoci řadě jiných živočichů, jako jsou například žížaly nebo brouci. Ty se totiž ve svých hnízdech živí kořínky rostlin, které by jinak mohly vážně ohrožit celé ekosystémy.

Krtek obecný se tak stává důležitým "inženýrem" naší krajiny, který tvoří vhodné stanoviště pro mnoho dalších druhů. Jeho práce podporuje biodiverzitu a pomáhá udržovat stabilitu našeho ekosystému.

Zkrátka a dobře - i když se s krtem obecným spojují názory různých lidí, jeho vliv na naše prostředí je velmi významný a zajímavý!

Ohrožení a ochrana druhu

Ohrožení a ochrana druhu krteka obecného

Krtek obecný je malý hlodavec žijící pod zemí, který se vyskytuje v různých částech Evropy. Vzhledem k narušení jeho přirozeného prostředí a lovu kvůli kožešině se tato zvířata stávají ohroženým druhem.

V poslední době se vynakládá mnoho úsilí na ochranu krteka obecného. Jednou z možností ochrany je zajištění jeho přirozeného prostředí a omezení rušivých faktorů. Kromě toho jsou vytvářeny územní plány s cílem chránit biotopy krteka a minimalizovat dopad lidských aktivit na tento druh.

Vzestup počtu krteků obecných ve volné přírodě lze také podpořit např. správným nakládáním s odpady, minimalizací používání pesticidů a herbicidů nebo i vzdělávacím programem pro veřejnost. Důležité je si uvědomit, že každý máme svůj podíl na zachování této ohrožené populace, kterou stojí za to chránit.

Zajímavosti o krtkovi obecném

Zajímavosti o krtkovi obecném

Krtek obecný, neboli Talpa europaea, je drobný hlodavec, který se těší velké oblibě díky svému rozkošnému vzhledu a oblíbenému animovanému seriálu. Zde je pár zajímavostí o tomto zvířeti:

- Krtek obecný může být velikosti kočky a vážit až 160 gramů.

- Mají hustou tmavou srst a malé oči, které jsou ukryty pod srstí.

- Jsou přizpůsobeni k nočnímu životu a jejich sluchová i čichová schopnost jsou vynikající.

- Krtečci žijí v podzemních tunelech, které si sami kopou. Jejich tunely mohou být dlouhé až 40 metrů!

- Hlavním zdrojem potravy krtečků jsou různorodí bezobratlí živočichové jako hmyz, pavouci nebo slimáci.

- Na rozdíl od populárního animovaného seriálu mají krtečci velmi špatný zrak. Kvůli tomu musí spoléhat na jiné smysly při hledání potravy.

Krtek obecný není jen oblíbeným zvířetem dětí, ale také zajímavým tvorem, který je schopen přežít v těch nejtěžších podmínkách.

Publikováno: 14. 04. 2023

Kategorie: zvířata

Autor: Lenka Novotná

Tagy: krtek obecný | druh hlodavce