Axolotl prodej: Kde koupit tyto úžasné tvory pro váš domov

Axolotl Prodej

Co je axolotl a proč je tak oblíbený jako domácí mazlíček?

Axolotl, také nazývaný mexický mlok nebo vodní pes, je obojživelné zvíře původem z Mexika. Jeho unikátní schopnost regenerace těla a schopnost zůstat ve stadiu nezralého mláděte po celý život přitahují pozornost milovníků exotických tvorů. Axolotlové jsou oblíbení jako domácí mazlíčci díky svému nádhernému vzhledu, klidné povaze a nenáročné péči. Jsou fascinujícím objektem studia pro biology i prostými pozorovateli kvůli jejich zajímavému chování a schopnosti se adaptovat na různé podmínky prostředí.

Kde se dá koupit axolotl a jaké jsou možnosti prodeje?

Axolotly lze zakoupit u specializovaných chovatelů, akvaristických obchodů nebo prostřednictvím online prodeje. Při výběru je důležité zvolit důvěryhodného prodejce s dobrými referencemi a zkušenostmi s chovem těchto tvorů. Možností je také adopce axolotla ze záchranných stanic či organizací zabývajících se ochranou ohrožených druhů. Před nákupem je vhodné pečlivě zvážit, zda máte dostatek znalostí a zázemí pro péči o tohoto citlivého tvora.

Jak pečovat o axolotla a jak zajistit mu správné podmínky?

Pečování o axolotla vyžaduje specifické podmínky, které musí být dodrženy pro jejich zdraví a pohodu. Důležité je udržovat teplotu vody mezi 15-20 °C a zajistit dostatečné osvětlení, ale zároveň i úkryty pro odpočinek. Krmivo by mělo být převážně živé, jako jsou červi nebo rybí granule. Je nutné pravidelně měnit vodu a udržovat čistotu akvária. Axolotlům se nedoporučuje manipulace nebo vytahování z vody, aby nedošlo k poškození jejich citlivé kůže.

Jaké jsou náklady spojené s pořízením a údržbou axolotla?

Pořízení axolotla není nákladné, ale je potřeba počítat s investicí do vybavení jeho terária. Cena samotného axolotla se pohybuje v rozmezí od 500 Kč do 1500 Kč podle barevné varianty a velikosti. Důležitým prvkem je terárium s chladivou vodou a dostatkem úkrytů, což může stát od 2000 Kč do 5000 Kč. Další náklady zahrnují filtry, teploměry, osvětlení a kvalitní granule nebo živou potravu, což může být dalších 1000 Kč měsíčně. Je důležité počítat i s rezervou na případnou veterinární péči. Celkové náklady jsou individuální podle konkrétní situace a péče o axolotla.

Legislativní požadavky a povinnosti spojené s chovem axolotlů v domácnosti.

Pro chov axolotlů v domácnosti je důležité dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat. V České republice je chov exotických živočichů regulován Zákonem o ochraně zvířat č. 246/1992 Sb. a nařízením vlády č. 419/2012 Sb., které stanovují podmínky pro chov a obchod s exotickými druhy. Před zakoupením axolotla je nutné získat povolení od příslušného úřadu, jako je Státní veterinární správa nebo CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin). Dbejte na dodržení předpisů týkajících se prostředí, ve kterém bude axolotl chován, aby bylo zajištěno jeho pohodlí a bezpečnost.

Publikováno: 27. 06. 2024

Kategorie: zvířata

Autor: Lenka Novotná

Tagy: axolotl prodej | prodej zvířat